Świąteczny konkurs na kartkę bożonarodzeniową

Udostępnij post na Facebooku!

Stwórz własną świąteczną kartkę pocztową z życzeniami dla swojej miejscowości i wygraj cenne nagrody.

Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Cieszanów.

Komisja konkursowa oceniająca prace wybierze po jednej pracy z każdej miejscowości, która następnie zostanie wydrukowana jako pocztówka w nakładzie 100 egzemplarzy.

Tematyka prac: Święta Bożego Narodzenia w mojej miejscowości

Format prac: A4, A5 lub A6

Technika wykonania prac: dowolna, z zastrzeżeniem, że praca ma zostać wydrukowana jako pocztówka, a więc nie może być na niej żadnych elementów odstających, jak gałązki itp.

Termin składania prac: poniedziałek 25 listopada 2019 r., godz. 10.00 w sekretariatach szkolnych

Kryteria oceny prac: Najwyżej będą oceniane prace wykonane samodzielnie przez ucznia, zawierające oryginalne elementy (a nie kupione i naklejone ozdoby itd.), estetyczne, zawierające elementy architektoniczne charakterystyczne dla danej miejscowości (kościół, cerkiew, kapliczka, przydrożny krzyż, figura).

Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie