You are currently viewing Graliśmy z WOŚP!

Graliśmy z WOŚP!

Nie mogło zabraknąć nas kiedy gra idzie o tak ważną i piękną sprawę jak pomaganie dzieciom. Graliśmy razem z 28. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy