76. rocznica pacyfikacji wsi Rudka

Udostępnij post na Facebooku!

19 kwietnia przypadła 76. rocznica pacyfikacja wsi Rudka. W zbrodniczym ataku UPA, przeprowadzonym 19 kwietnia 1944, zginęło 65 osób. Wśród ofiar były kobiety i dzieci.  Po tym mordzie i spaleniu wioski, Rudka przestała istnieć.

Nie zniknęła jednak z naszej pamięci. Co roku wspominamy rocznicę tego wydarzenia i w okolicach daty tragicznego dnia gromadziliśmy się licznie przy pomniku pomordowanych. Tam odbywały się uroczystości upamiętniające Ofiary i ich rodziny.

Ten rok jest inny, jest wyjątkowy. Nie możemy spotkać się jak zawsze na terenie dawnej wsi Rudka. Nie możemy na miejscu wspólnotowy oddać czci Ofiarom. W tym roku w imieniu nas wszystkich złoży pod Pomnikiem Pomordowanych kwiaty pan burmistrz Zdzisław Zadworny. Nastąpi to we wtorek 21 kwietnia. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do  włączenia się w gest pamięci o Pomordowanych. Nie możemy się gromadzić, ale przecież jest wiele sposobów na okazanie jedności.  Proponujemy, żeby jutro wszyscy zapalili świeczkę pamięci. W miarę możliwości zróbmy to o godz. 10.00, kiedy to planowane są skromne uroczystości pod pomnikiem ku czci mieszkańców Rudki pomordowanych przez UPA.