Cyfrowe GOKi

Udostępnij post na Facebooku!

„Zapraszamy na szkolenie w ramach projektu „Cyfrowe GOKi”

Dynamiczny rozwój technologii komputerowej oraz ciągle wzrastające znaczenie Internetu
w życiu codziennym spowodowały konieczność systematycznego rozwoju kompetencji cyfrowych niemal wszystkich osób. Rozwój kompetencji cyfrowych musi następować zarówno w zakresie korzystania z technologii cyfrowych, jaki i posługiwania się nimi we wszystkich sferach życia zawodowego i prywatnego. Dlatego Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie we współpracy
z Fundacją VCC ogłasza nabór do projektu „Cyfrowe GOKi” w ramach szerszego programu „Polska Cyfrowa”. 

Szkolenia w ramach projektu zaplanowano  z wykorzystaniem twórczego rozwiązywania problemów i rozpoznawania nowych technologii jako użytecznych narzędzi, wykorzystują metodę design thinking i jednocześnie promują określone wartości, takie jak niesienie pomocy innym, diagnozowanie rzeczywistych problemów lokalnych i tworzenie ich rozwiązań, angażowanie w życie społeczności lokalnej. Metody pracy uwzględniać będą korzystanie z sieciowych usług oraz aplikacji pozwalających na organizowanie prac zespołu, współdzielenie dokumentów i kolektywne tworzenie treści edukacyjnych.

W projekcie prowadzonym przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie może wziąć udział
8 osobowa  grupa dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat (preferowana grupa docelowa to uczniowie
7 i 8 klasy SP).  

Szkolenie zawierać będzie 2 moduły:

MODUŁ I: „Dziennikarstwo online – przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie

Program realizowany będzie w następującym zakresie:

 1. Prowadzenie rozmów przez Internet (np. wideorozmowy, rozmowy grupowe).
 2. Korzystanie z usług GOOGLE
 3. Prowadzenie konta na kanale YouTube.
 4. Prowadzenie transmisji internetowych w serwisach społecznościowych
 5. Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne) na których mogą być udostępnione treści i oprogramowanie.
 6. Bezpieczeństwo i prawa autorskie
 7. Tworzenie własnego BLOGA
 8. Tworzenie własnej strony internetowej
 9. Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem.

MODUŁ II: Bezpieczne zachowanie w sieci – w życiu prywatnym, społecznym oraz w edukacji

„Znając niebezpieczeństwa i sposoby ich uniknięcia można bezpiecznie korzystać z Internetu”.

Program realizowany będzie w następującym zakresie:

 1. Bazy Legalnych Źródeł – umiejętność rozróżniania treści  źródeł legalnych od nielegalnych
 2. Korzystanie z usług publicznych
 3. Ochrona  komputera  i  innych  urządzeń  przed  złośliwym oprogramowaniem
 4. Wideorozmowy
 5. Zagrożenia internetowe

Zgłoszenia należy kierować do Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie na adres mailowy ckiscieszanow@gmail.com lub bezpośrednio do koordynatora projektu w Centrum Kultury i Sportu 
p. Mariusza Pajączkowskiego mapajaczkowski@gmail.com; tel: 696 781 605. Termin zgłaszania kandydatów do 5 marca 2021r. 

Uwaga!!!

Liczba miejsc mocno ograniczona. Szkolenie ze względów epidemicznych  będzie odbywało się online. Wszystkie szczegóły (częstotliwość i ilość spotkań)  zostaną ustalone z Rodzicami po zawiązaniu się grupy.”