Konkurs na kartkę bożonarodzeniową 2021

Udostępnij post na Facebooku!
Konkurs na pocztówkę bożonarodzeniową 2021
Stwórz własną świąteczną kartkę pocztową z życzeniami dla swojej miejscowości i wygraj cenne nagrody.
Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Cieszanów.
Komisja konkursowa oceniająca prace wybierze po jednej pracy z każdej miejscowości, która następnie zostanie wydrukowana jako pocztówka w nakładzie 100 egzemplarzy.
Tematyka prac: Święta Bożego Narodzenia w mojej miejscowości
Format prac: A4, A5 lub A6
Technika wykonania prac: dowolna, z zastrzeżeniem, że praca ma zostać wydrukowana jako pocztówka, a więc nie może być na niej żadnych elementów odstających, jak gałązki itp.
Termin i miejsce składania prac: do wtorku 30 listopada 2021r.; do godz. 12.00 w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
Kryteria oceny prac: Najwyżej będą oceniane prace wykonane samodzielnie przez ucznia, zawierające oryginalne elementy (a nie kupione i naklejone ozdoby itd.), estetyczne, zawierające elementy architektoniczne charakterystyczne dla danej miejscowości (kościół, cerkiew, kapliczka, przydrożny krzyż, figura).
Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie