78 rocznica pacyfikacji wsi Rudka – zdjęcia

Udostępnij post na Facebooku!
19 kwietnia 1944 r. UPA Iwana Szpontaka dokonała napadu na polską wieś Rudka. W wyniku napadu zginęło 65 osób. To wydarzenie jest ściśle związane z Gminą Cieszanów, która rokrocznie organizuje obchody upamiętniające tamte tragiczne chwile. W tym roku, obchody odbyły się 24 kwietnia. Organizatorem uroczystości był Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów – Zdzisław Zadworny, Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Lublińcu. Uroczystości rozpoczęły się od celebracji mszy świętej, sprawowanej w kościele w Nowym Bruśnie. Po liturgii, zgromadzeni na uroczystościach udali się na cmentarz w Nowym Bruśnie, gdzie złożyli wieńce i kwiaty. Część właściwa odbyła się na terenie dawnej Rudki, a dokładniej pod pomnikiem, który upamiętnia tamte tragiczne wydarzenia. Honorowy Patronat nad obchodami objął Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Rzeszowie. Swoją obecnością uroczystość uświetnili przedstawiciele zarządu powiatu lubaczowskiego, gminy Horyniec-Zdrój i gminy Cieszanów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej – oddział w Rzeszowie – dr hab. Dariusz Iwaneczko, Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie – Piotr Zubowski, inicjator budowy pomnika upamiętniającego pacyfikację wsi Rudka – Franciszek Ważny, Prezes Związku Kombatantów i byłych więźniów politycznych Rzeczpospolitej Polskiej – koło w Cieszanowie – Tomasz Róg, przedstawiciele Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej z okręgu Roztoczańskiego oraz przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia z Lubaczowa. Na obchodach pojawili się także potomkowie pomordowanych czy bezpośredni uczestnicy tamtych wydarzeń. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i złożeniu kwiatów, część artystyczną przedstawili uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Lublińcu. Następnie odbyły się przemówienia okolicznościowe.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przybyli na obchody 78 rocznicy pacyfikacji wsi Rudka.

Film z uroczystości znajdziecie tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=U1w2cuAYNKY