PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓŁPRACĘ Z CENTRUM KULTURALNYM W PRZEMYŚLU

Udostępnij post na Facebooku!
31.05.2022 roku, p.o. Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, p. Krystian Naparty, na zaproszenie Dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu, p. Janusza Czarskiego uczestniczył w uroczystych obchodach jubileuszu 30-lecia działalności CK w Przemyślu pod obecną nazwą. W ramach podziękowania za dotychczasową współpracę, CKiS Cieszanów otrzymało specjalne podziękowania.
Gratulujemy raz jeszcze tak wspaniałego jubileuszu, życzymy kolejnych wspaniałych lat w zdrowiu i sukcesach. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i pomoc i oczywiście liczymy na dalsze owocne działania realizowane wspólnie z Centrum Kulturalne w Przemyślu .