UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA I POŚWIĘCENIA TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH WE WRZEŚNIU 1939 – ZDJĘCIA

Udostępnij post na Facebooku!
Za nami uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku, która zorganizowana została przez Instytut Pamięci Narodowej, Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Sakralnymi w Parafii Rzymsko Katolickiej w Cieszanowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, przy współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, Jednostką Strzelecką 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia z Lubaczowa oraz Miejską Biblioteką Publiczną z Cieszanowa.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00. Mszę święta przed cmentarzem w Cieszanowie poprowadził ks. bp. Marian Buczek wraz z ks. dr. Stanisławem Solilakiem – proboszczem parafii Cieszanów. Po Mszy Św. nastąpił przemarsz na cmentarz w Cieszanowie, gdzie toczyły się dalsze części uroczystości prowadzone przez Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie – Krystiana Napartego. Poświęcono i odsłonięto wspomnianą tablicę, zaprezentowany został odnowiony nagrobek Marii Maciejewicz, ps. Aldona, głos zabrali organizatorzy oraz zaproszeni goście: II Wicewojewoda Podkarpacki – Radosław Wiatr, Naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie – dr. Piotr Szopa, Starosta powiatu lubaczowskiego – Zenon Swatek, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów – Zdzisław Zadworny, historyk-regionalista z Cieszanowa – Tomasz Róg oraz Prezes Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami Sakralnymi w Parafii Rzymsko Katolickiej w Cieszanowie – Edward Dziaduła. Następnie delegacje złożyły kwiaty i znicze pod odsłoniętą tablicą oraz zaprezentowanym nagrobkiem.
Apel pamięci poprowadziła Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia z Lubaczowa, a uroczystości uświetniła reaktywowana Orkiestra dęta z Cieszanowa pod przewodnictwem Pana Bronisława Stępienia.
Dziękujemy za obecność żołnierzom III Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Harcerzom z Cieszanowa, pocztom sztandarowym, młodzieży z Zespołu Szkół z Lubaczowa wraz z Radnym Sejmiku Województwa i Dyrektorem, p. Andrzejem Nepelskim, reprezentacjom jednostek powiatu – Muzeum Kresów w Lubaczowie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie, Powiatowemu Centrum Kultury w Lubaczowie, rodzinie pani Marii Maciejewicz oraz wszystkim obecnym mieszkańcom Miasta i Gminy Cieszanów oraz gościom.
Fot. Jakub Marcin Niedzielski