UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA I POŚWIĘCENIA TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH WE WRZEŚNIU 1939 – ZDJĘCIA

Za nami uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku, która zorganizowana została przez Instytut Pamięci Narodowej, Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Sakralnymi w Parafii Rzymsko Katolickiej w Cieszanowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, przy współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, Jednostką Strzelecką 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia z Lubaczowa oraz Miejską Biblioteką Publiczną z Cieszanowa.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00. Mszę święta przed cmentarzem w Cieszanowie poprowadził ks. bp. Marian Buczek wraz z ks. dr. Stanisławem Solilakiem – proboszczem parafii Cieszanów. Po Mszy Św. nastąpił przemarsz na cmentarz w Cieszanowie, gdzie toczyły się dalsze części uroczystości prowadzone przez Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie – Krystiana Napartego. Poświęcono i odsłonięto wspomnianą tablicę, zaprezentowany został odnowiony nagrobek Marii Maciejewicz, ps. Aldona, głos zabrali organizatorzy oraz zaproszeni goście: II Wicewojewoda Podkarpacki – Radosław Wiatr, Naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie – dr. Piotr Szopa, Starosta powiatu lubaczowskiego – Zenon Swatek, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów – Zdzisław Zadworny, historyk-regionalista z Cieszanowa – Tomasz Róg oraz Prezes Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami Sakralnymi w Parafii Rzymsko Katolickiej w Cieszanowie – Edward Dziaduła. Następnie delegacje złożyły kwiaty i znicze pod odsłoniętą tablicą oraz zaprezentowanym nagrobkiem.
Apel pamięci poprowadziła Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia z Lubaczowa, a uroczystości uświetniła reaktywowana Orkiestra dęta z Cieszanowa pod przewodnictwem Pana Bronisława Stępienia.
Dziękujemy za obecność żołnierzom III Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Harcerzom z Cieszanowa, pocztom sztandarowym, młodzieży z Zespołu Szkół z Lubaczowa wraz z Radnym Sejmiku Województwa i Dyrektorem, p. Andrzejem Nepelskim, reprezentacjom jednostek powiatu – Muzeum Kresów w Lubaczowie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie, Powiatowemu Centrum Kultury w Lubaczowie, rodzinie pani Marii Maciejewicz oraz wszystkim obecnym mieszkańcom Miasta i Gminy Cieszanów oraz gościom.
Fot. Jakub Marcin Niedzielski