79 ROCZNICA PACYFIKACJI WSI RUDKA – ZDJĘCIA

Udostępnij post na Facebooku!

30 kwietnia 2023 roku, na terenie nieistniejącej już wsi Rudka odbyły się obchody związane z 79 rocznicą pacyfikacji tej miejscowości przez UPA.
O godzinie 11:00 rozpoczęła sie uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Nowym Bruśnie, którą poprowadził Proboszcz, ks. Bogusław Kornaga. Oprawę muzyczną mszy świętej zapewniła Orkiestra Dęta z Cieszanowa.
Po mszy świętej, uczestnicy udali się na cmentarz parafialny w Nowym Bruśnie, gdzie delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki oraz znicze. Następnie, obecni udali sie pod pomnik na terenie nieistniejącej wsi Rudka, gdzie rozpoczęły się dalsze części obchodów.
Orkiestra Dęta z Cieszanowa odegrała hymn państwowy, następnie dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Lublińcu zaprezentowały montaż słowno-muzyczny związany z minionymi wydarzeniami.
Po części artystycznej, głos zabrał Pan Tomasz Róg – historyk-regionalista, który opowiedział o historii Rudki. Następnie głos zabrał Pan Franciszek Ważny – inicjator budowy pomnika, mieszkaniec wsi Rudka. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Pan Zdzisław Zadworny.
Uroczystości zakończyło odprowadzenie sztandarów przy marszu odegranym przez Orkiestrę Dętą.
Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznych uroczystości:

 

  • Instytutowi Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie

  • ks. Proboszczowi, Bogusławowi Kornadze

  • Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów

  • Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Nowym Lublińcu

  • Jednostce Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia z Lubaczowa

   Dziękujemy także wszystkim przybyłym delegacjom, które składały znicze i kwiaty, a także delegacjom pocztów sztandarowych z terenu całego powiatu lubaczowskiego.