Krystian Naparty

Krystian Naparty

ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH – LEŚNA CHATA 2023

W Leśna Chata, 15.07.2023 odbył się zlot pojazdów zabytkowych. To prawdziwa gratka dla zagorzałych kolekcjonerów i pasjonatów. Wydarzenie patronatem organizacyjnym objął Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Zdzisław Zadworny. W otwarciu imprezy uczestniczył m.in. Zastępca Burmistrza, Andrzej Szymanowski, a także Dyrektor…