PLIKI DO POBRANIA – 2023

TURNIEJ FIFA 2023 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY CIESZANÓW

REGULAMIN

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK 2023

REGULAMIN

WIOSENNY MARSZ NA ORIENTACJĘ 2023:

REGULAMIN

ZGODA RODZICÓW

ZIMOWY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ DLA DOROSŁYCH Z TERENU GMINY CIESZANÓW:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

ZIMOWY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY CIESZANÓW:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA