76. rocznica pacyfikacji wsi Rudka – zdjęcia

Udostępnij post na Facebooku!

Sytuacja w jakiej obecnie żyjemy utrudnia nam pewne działania. Nie możemy zbierać się publicznie i przeżywać wspólnie takich chwil jak dzisiaj. Ale pamięć pozostaje.

Ze względu na okoliczności w dużo mniejszym niż zawsze gronie i bez zwyczajowej oprawy, ale uczciliśmy pamięć Pomordowanych w Rudce. Kwiaty przy Pomniku ku czci pomordowanych mieszkańców wsi Rudka złożyli: Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów – Zdzisław Zadworny, Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie – Adam Zaborniak i Wójt Gminy Horyniec-Zdrój – Robert Serkis.
Po nich hołd Ofiarom złożyli też przedstawiciele Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie – dyrektor Marlena Wiciejowska, zastępca dyrektora Marcin Piotrowski i pani Bożena Zygarlicki.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w oddanie hołdu Pomordowanym i zapalili dziś znicze pamięci.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej galerii:

fot. Mariusz Pajączkowski