Most The Music

Gmina Cieszanów, we współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie oraz fundacją Most the Most uczestniczy w programie Most the Music, którego celem jest powołanie chóru dziecięcego działającego na terenie Gminy.

W naszej Gminie, Operatorem programu jest CKiS w Cieszanowie, które zajmuje się realizacją merytoryczną i techniczną programu.

Chór gromadzi się dwa razy w tygodniu (wtorki i soboty) i pod okiem nauczycieli zapoznaje się z repertuarem.

W ramach projektu, dzieci uczestniczące w zajęciach uczestniczyć będą nie tylko w warsztatach, ale także w wyjeździe do filharmonii/teatru muzycznego i wyjeździe finałowym, który podsumowany zostanie koncertem finałowym, w którym udział wezmą wszystkie dzieci działające w projekcie (z całej Polski).

Kierownikiem artystycznym programu jest Pan Adam Sztaba – znany polski kompozytor, dyrygent, muzyk. To właśnie on odwiedzi także i Cieszanów, przysłuchując się uważnie naszym podopiecznym.