Świetlice wiejskie

Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie zarządza następującymi świetlicami wiejskimi:

  • Dąbrówka
  • Kowalówka
  • Folwarki
  • Żuków-Kosobudy
  • Osiedle Stary Lubliniec
  • Osiedle Nowy Lubliniec