Adres:  Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
              ul. Kościuszki 4
              37-611 Cieszanów
              woj. podkarpackie

e-mail:  sekretariat@ckis.cieszanow.pl

tel. :      (016) 631-10-95