Adres:  Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
              ul. Kościuszki 4
              37-611 Cieszanów
              woj. podkarpackie

e-mail:                 ckiscieszanow@gmail.com

tel. :      (016) 631-10-95
fax.:      (016) 631-14-12

Close Menu