Zespół

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

Krystian Naparty

Zastępca Dyrektora

Bożena Zygarlicki

Główny Księgowy

Anna Kantor

Instruktor kulturalno-oświatowy

Monika Maciuła-Kielar

Aneta Nieckarz

Marta Zygarlicka

Specjalista do sprawy obsługi i konserwacji urządzeń elektronicznych, audiowizualnych, akustycznych

Zygmunt Niedzielski

Pracownik gospodarczy

Dorota Kołodziej

Dozorca

Wiesław Dąbrowski

Portier

Stanisław Pałczyński