Zespół

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

Krystian Naparty

Główny Księgowy

Anna Kantor

Pracownik administracyjno-biurowy

Bożena Zygarlicki

Instruktor kulturalno-oświatowy

Monika Maciuła-Kielar

Małgorzata Kulczycka-Ważna

Marta Zygarlicka

Specjalista do sprawy obsługi i konserwacji urządzeń elektronicznych, audiowizualnych, akustycznych

Zygmunt Niedzielski

Pracownik gospodarczy

Dorota Kołodziej

Dozorca

Wiesław Dąbrowski

Stanisław Pałczyński