Zespół

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
Krystian Naparty

Główna Księgowa
Anna Kantor

Pracownik administracyjno-biurowy
Bożena Zygarlicki

Instruktor kulturalno-oświatowy (Cieszanów)
Monika Maciuła-Kielar

Instruktor kulturalno-oświatowy (Dachnów)
Małgorzata Kulczycka-Ważna

Instruktor kulturalno-oświatowy (Stary Lubliniec)
Marta Zygarlicka

Specjalista do sprawy obsługi i konserwacji urządzeń elektronicznych, audiowizualnych, akustycznych
Zygmunt Niedzielski

Pracownik gospodarczy
Dorota Kołodziej

Dozorca
Wiesław Dąbrowski