Orkiestra Dęta

Przy Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie działa Orkiestra Dęta, która po kilku latach przerwy na nowo rozpoczęła swoją działalność. Skład Orkiestry tworzą w większości Ci muzycy, którzy dawniej działali w tej organizacji.

Orkiestrą kierują: Bronisław Stępień oraz Mirosław Szydłowski.

Sprawami formalno-organizacyjnymi zajmuje się Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie – Krystian Naparty.

Telefon kontaktowy w sprawie występów: 511 775 245

Strona Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087616758472