Orkiestra Dęta

Przy Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie działa Orkiestra Dęta, która po kilku latach przerwy na nowo rozpoczęła swoją działalność. Skład Orkiestry tworzą w większości Ci muzycy, którzy dawniej działali w tej organizacji.

Orkiestrą kierują: Bronisław Stępień oraz Krystian Naparty.

Sprawami formalno-organizacyjnymi zajmuje się Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie – Krystian Naparty.

Telefon kontaktowy w sprawie występów: 511 775 245