Miasto i Gmina Cieszanów pomaga Ukrainie!

Udostępnij post na Facebooku!

Gmina Cieszanów od pierwszych dni wojny na Ukrainie aktywnie włączyła się w proces pomocy humanitarnej dla naszych sąsiadów. Już 25 lutego, w piątek, na sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie Burmistrz, Radni i Sołtysi zebrali pierwszą zbiórkę finansową na pomoc mieszkańcom Ukrainy. Strażacy z OSP z terenu gminy włączyli się w pomoc służbom granicznym, na przejściu granicznym w Budomierzu i pełnią tam służby cały czas. W wyniku deklaracji o pomocy dla gminy Lubaczów, złożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, Zdzisława Zadwornego, odbyło się spotkanie szefów samorządów gminnych Cieszanowa, Horyńca, Lubaczowa i Narola w niedzielę, 27 lutego w Budomierzu. Zebrani postanowili wesprzeć rozbudowę „miasteczka” namiotowego dla uchodźców oczekujących na transport. Pomagać w tym zaczęli strażacy OSP oraz Koła Gospodyń z tych gmin. Równolegle do tych działań, pomysł na zbiórkę darów na pomoc Ukraińcom do Burmistrza Zadwornego zgłosił Pan Marcin Piotrowski. Pomysł ten uzyskał wsparcie ze strony Burmistrza i na terenie lodowiska w Cieszanowie powstał punkt zbiórki darów prowadzony przez Stowarzyszenie Folkowisko. W tworzenie tego punktu mocno zaangażowali się pracownicy Centrum Kultury i Sportu, Zespołu Szkół oraz spółki ZUK z Cieszanowa. Ostatnim ogniwem pomocy dla uchodźców jest punkt krótkotrwałego pobytu z noclegami dla 30 osób w Kowalówce. Gmina zbiera pieniądze na specjalnie założonym koncie, które przeznacza na zakup artykułów spożywczych, z których Panie z Kół Gospodyń Wiejskich gotują gorące posiłki i kanapki dla zmęczonych i zziębniętych uchodźców przekraczających granicę w Budomierzu.

Gmina Cieszanów wspiera cały czas działania Magazynu Pomocy Humanitarnej w Cieszanowie.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli – za okazaną pomoc, serce i chęć do działania. Jesteście wspaniali!

Nr konta stworzonego przez Urząd Miasta i Gminy Cieszanów na potrzeby pomocy:

PL 47 9101 1042 2013 4400 0039 0031
SWIFT/BIC CODE: POLUPLPR
TYTUŁ PRZELEWU: „WSPARCIE DLA UKRAINY”