ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI – 6 PAŹDZIERNIKA 2022 – 11:00

Udostępnij post na Facebooku!
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI SAKRALNYMI W PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ W CIESZANOWIE
BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW
zapraszają na
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku, która odbędzie się 9 października 2022 o godzinie 11:00 na cmentarzu parafialnym w Cieszanowie.
PROGRAM UROCZYSTOŚCI
11:00 – Msza św. polowa przy Pomniku Ofiar II Wojny Światowej w Cieszanowie
12:00 – Powitanie gości
12:10 – Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku oraz prezentacja odnowionego nagrobka Marii Maciejewicz ps. Aldona
12:20 – Wystąpienia okolicznościowe
12:45 – Apel poległych prowadzony przez Jednostkę Strzelecką 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia z Lubaczowa
12:55 – Złożenie kwiatów i zniczy pod poświęconą tablicą oraz odnowionym nagrobkiem
13:00 – Koncert Orkiestry dętej z Cieszanowa
Partnerami wydarzenia są:
– Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
– Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia z Lubaczowa
– Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie